Daniël Verbeke

Marc Smet

Voorzitter SOFO Paul Saye

Roskam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANKET VAN ZONDAG 23 OKTOBER 2016

Onze jaarlijkse banketdag begon zoals gebruikelijk met een plechtige herdenkingsmis voor de overledenen van onze kring. Die ging terug door in de kerk Sint-Pietersbanden te Merelbeke.
De viering was op dezelfde leest geschoeid als die van vorig jaar. Het was een gezinsviering met de vormelingen (ditmaal die voor 2017) uit het dekenaat Oosterzele en terug met medewerking van het Braziliaans koor van Scheldewindeke ter gelegenheid van missiezondag.
Er waren overwegend Braziliaanse gezangen, de hele plechtigheid door. Van het ‘Sempre Encontrando’ (intredelied) tot het slotlied ‘Oração de São Francisco’ (Gebed van Sint-Franciscus – zendingslied). Het koor vertolkte een geslaagde zanguitvoering en het ritme van de Braziliaanse muziek werkte aanstekelijk.
Tijdens de mis namen de aanstaande vormelingen actief deel aan het gebeuren, zoals bij de offerande toen enkelen natuurlijke offergaven brachten.
Na onversaagd aandringen bij de pastoor had onze voorzitter verkregen dat Martine in tegenstelling met vorig jaar nu wel de naam van onze overledenen van het voorbije jaar mocht voorlezen, máár dan zonder hun overlijdensdatum!
Na de langdurige viering spoedden we ons naar de Salons Roskam, waar de deuren al geopend waren en het aperitief op ons wachtte.
Na een uitgebreide receptie en nadat iedereen zijn tafel had gevonden, nam onze voorzitter het woord. Hij sprak een kort welkom uit en stelde onmiddellijk de heer Marc Smet, regiodirecteur Oost-Vlaanderen, voor.
Om reden van andere verplichtingen zou deze ons na zijn speech verlaten, richting het Jan Breydelstadion in Brugge. De heer Smet haalde drie data aan: 1974 – Urbanus zong toen: De wereld is om zeep; 2008 – KBC was (bijna) om zeep; 2016 – KBC is kleiner maar sterker. Wij zijn er door, en nooit meer terug! Volgens spreker was dat in grote mate aan ons, gepensioneerden, te danken. Hij drukte dat uit met de woorden: “Jullie zijn nog steeds allemaal ambassadeurs van KBC”. Hij wenste ons verder smakelijk eten en gaf het woord aan onze voorzitter, Daniël.
Deze hield dan zijn welkomstrede, hier komt ze:
“Beste vrienden, in naam van gehele het bestuur heet ik iedereen hartelijk welkom op ons jaarlijks banket.
Vandaag mogen wij volgende genodigden welkom heten:
De heer Paul Saye, voorzitter van het Sociaal Fonds en zijn echtgenote. Dankzij de sponsoring van SOFO kunnen de kringen hun werking verder blijven zetten. Wij willen hem hiervoor hartelijk danken.
Tevens verwelkomen wij als erevoorzitster:
Mevrouw Lieve Janssens en echtgenoot André.
Erevoorzitters: de heer Robert De Rudder en de heer Jan Scheerlinck laten zich verontschuldigen en zij wensen ons allen een aangename samenkomst toe.
Sinds het jubileumbanket van vorig jaar hebben wij afscheid moeten nemen van 14 leden. De mis van deze morgen was dan ook ter nagedachtenis van deze overleden leden. De leden die er om gezondheidsredenen niet bij kunnen zijn, wensen wij een spoedig herstel toe en wij hopen hen dan ook volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen.
Verleden jaar stond ons banket in het teken van ons 11de lustrumjaar. Toen waren we met 199 leden, waaronder 24 genodigden van andere kringen, aanwezig op deze viering. Met 167 deelnemers vandaag, stellen we met groot genoegen vast dat er steeds meer nieuwe leden belangstelling hebben voor dit jaarlijks samenzijn. Het is dan ook een ideale gelegenheid om vroegere collega’s te ontmoeten maar ook om contact te leggen met nieuwe leden. Het sociaal contact tussen de leden blijft ook het hoofddoel van de kringen!
Uw aanwezigheid op dit hoogtepunt van ons kringjaar is voor het bestuur het bewijs dat onze leden de inspanningen die het bestuur een geheel jaar doet om een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan activiteiten aan te bieden, gewaardeerd worden! Waarvoor onze dank vanwege het gehele bestuur!
Onze dagreizen naar Mechelen en Chimay konden samen met de bedrijfsbezoeken aan Breydel, de Ghelamco-arena en Volvo Trucks rekenen op een maximaal aantal deelnemers!
Onze meerdaagse reis naar Noord-Italië kende minder succes. De 21 deelnemers waren het er echter unaniem over eens dat het een mooie reis was en dat zij ervan genoten hebben. Wij beseffen wel dat een lange busreis voor vele mensen te lastig is en daarom zullen wij ons in de toekomst beperken tot kortere verplaatsingen en ons houden aan een 4- of 5-daagse busreis.
Ik kan u daarom nu reeds mededelen dat onze volgende reis in 2017 een 5-daagse citytrip naar London zal zijn. Alle verdere info zal verschijnen in het krantje van december. Wij hopen dat we opnieuw genoeg geïnteresseerde leden zullen hebben zodat we deze mooie traditie kunnen verderzetten!
Ons lentefeest werd dit jaar opgeluisterd door Lieven Debrauwer die met zijn ‘Parfum, een passie’ heel wat leden kon bekoren. Voor ons eindejaarsfeest gaan we opnieuw de muzikale toer op met het ensemble Arnold Sercu en Bart Verhelle. Alle aanwezigen zullen weer kunnen deelnemen aan een grote tombola met alweer een variatie aan mooie prijzen.
Wij hopen dan ook op een talrijke opkomst voor het laatste feest van dit jaar!
Voor een volledig overzicht van al onze activiteiten van dit jaar verwijs ik naar onze statutaire vergadering die hier zal plaatsvinden op dinsdag 10 januari 2017 en waarop ik jullie dan ook van harte uitnodig!
Voor een overzicht van al onze activiteiten van volgend jaar verwijs ik naar ons maandelijks krantje en onze website waar al deze activiteiten, van zodra ingevuld, zullen vermeld worden.

Alvorens af te sluiten wens ik nog 2 speciale oproepen te doen:

  1. Vervanging binnen de 3 jaar van 5 bestuursleden.
  2. Oprichten van een werkgroep die samen met het bestuur alle af te leggen bezoeken voor zich kan nemen.

Laten we dan nu beginnen met datgene waarvoor we hier vandaag samen zijn: lekker eten en genieten van dit feest samen met vrienden en ex-collega's.
Ik wens jullie allemaal smakelijk eten en een gezellige namiddag.                          
Dank u.”

De oproepen houden in dat er kandidaten worden gezocht om deze 5 bestuursleden te vervangen en om het bestuur uit te breiden. Daarnaast worden er vrijwilligers gezocht voor het onderhouden van het sociaal contact. Dat bestaat, zoals het bestuur dat al doet, uit het bezoeken van zieken, jarigen en jubilarissen om hen op te vrolijken met een babbeltje en een geschenkje.

Dan werden we losgelaten op een soepje van bosduifjes verfijnd met eekhoorntjesbrood en cognac ‘fine champagne’, gevolgd door een spiesje met geroosterde scampi’s, zalm en gamba’s met basmatirijst en kreeftenbotersaus. De hoofdschotel, een waaier van eendenborstfilet gevlijd in een vleesjus met limoen en honing, werd door iedereen fel gesmaakt.
Tussen de hoofdschotel en het dessert verleende onze voorzitter het woord aan de heer Paul Saye.
Hij begon met de uitspraak: “Speeches zijn uit den boze, zij onderbreken het contact tussen de aanwezigen.” Hij hield het dan ook kort. Vooreerst richtte hij een dikke proficiat tot de kring en het bestuur omdat onze kring onder alle kringen de kampioen is van de toetredende leden (T-leden).
Hij verwees ook nog naar de vriendschap en solidariteit tussen de leden maar vooral naar het onderhouden van de contacten met de minder mobiele en (langdurig) zieke leden.
Hij melde ook dat het Sociaal Fonds op financieel vlak een positief werkjaar heeft verwezenlijkt; gunstig om het verder in stand houden van de kringen.
Na nog “een gezellig samenzijn” konden we ons verder verzadigen aan de carrousel van vruchten- en chocolademousses en eindigden we met mokka en versnaperingen.
Al snaterend zijn we daarna naar huis afgezakt, wreed content omdat het alweer lekker en leuk was geweest.

Verslag: Daniël Van Renterghem


 

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke | feedback