AANDACHT - DRINGEND BERICHT

EREVOORZITTERSCHAP

Met éénparigheid van stemmen werd op de bestuursvergadering van 15 januari 2019 beslist het erevoorzitterschap aan te bieden aan Daniël Verbeke.

Het bestuur


BERICHT AAN ALLE LEDEN I.V.M. ONS KOG-KRANTJE

Gevolg gevend aan de vraag vanwege SOFO tot besparing op de verzendingskosten zal ons krantje vanaf de maand mei tweemaandelijks verschijnen!
Dit betekent ook dat vele activiteiten ruim op voorhand zullen worden aangekondigd.
Gelieve dus goed op de respectievelijke betaalblokken te letten indien u wenst deel te nemen aan een activiteit!

Ons krantje zal dus voortaan met volgende frequentie verschijnen:

Januari/februari
Maart/april
Mei/juni
Juli/augustus
September/oktober
November/december


WIJZIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gelieve elke wijziging van adres, telefoonnummer of gsm, e-mailadres, overlijden van partner, onmiddellijk te melden op telefoon 03/434.33.26 of per mail aan info@skggent.be of via de website www.skggent.be “administratie/persoonlijke gegevens”.

Het bestuur.


BERICHT VOOR DE DEELNEMERS AAN ONZE ACTIVITEITEN

Het kan gebeuren dat deelnemers aan onze activiteiten (met inschrijving) om verschillende redenen niet aanwezig kunnen zijn (ziekte, andere verplichtingen e.d.) op de dag van de ingeschreven activiteit. Wij hebben daar natuurlijk alle begrip voor en danken de deelnemers om het bestuur daarvan op de hoogte te brengen.

Tot onze spijt moeten we echter regelmatig vaststellen dat ingeschreven deelnemers gewoon niet komen opdagen en dit zonder enige vorm van verwittiging!

We zouden het op prijs stellen dat deze leden toch de moeite zouden doen om ons te verwittigen. Ten eerste omdat dit de start van het bezoek onnodig vertraagt. Ten tweede omdat we dan eventuele reservedeelnemers (bij overboeking) kunnen verwittigen die dan wel kunnen deelnemen en ten derde uit respect voor alle andere deelnemers!

Wij danken u voor het begrip dat u in de toekomst hiervoor zal opbrengen.

Het bestuur.


OUDEREN- EN ZIEKENBEZOEKEN

Zoals reeds aangehaald in de toespraak van de voorzitter op de Statutaire Vergadering doen wij een beroep op ieder van onze leden om ons te helpen onze minder mobiele leden van 80 jaar of meer en onze langdurige zieke leden éénmaal per jaar te bezoeken.
Indien u interesse heeft voor dergelijk dienstbetoon, ook al kan je maar één bezoek afleggen, laat het dan weten aan:

Mia Van der Linden
Tel. 09/253.71.09
GSM 0497/25.37.46
Email: miadaniel.heyndrickx@skynet.be


 

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke| feedback