LIDMAATSCHAP

U is volledig vrij te kiezen bij welke kring u wenst aan te sluiten. Meer nog : u kan lid worden van meer dan één kring. Werkte u b.v. in Brussel, maar woont u in Gent, kan u lid worden van de beide kringen. U kan evenwel slechts bij één kring als hoofdlid aansluiten; u wordt dan bijkomend lid bij een andere kring.

Om alle misverstanden te vermijden : de kringen staan niet enkel open voor (wettelijk) gepensioneerden, maar evenzeer voor wie zijn of haar loopbaan beëindigde via een overgangsregeling naar pensioen (b.v. halftijdse loopbaanonderbreking).

Meer info op onze "welkomstbrief".

Wenst u aan te sluiten als lid van kring Gent :

  1. Toetredingsformulie invullen en verzenden. 
  2. Aanvullen-wijzigen "Persoonlijke Gegevens" (adres, telefoon, e-mailadres)

U BENT VAN HARTE WELKOM

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke| feedback