WIE ZIJN WIJ

De kringen van gepensioneerden KBC werden opgericht om de contacten tussen oud-KBC'ers, hun echtgenoten of weduwen/weduwnaars levendig te houden en om mekaar behulpzaam te zijn in geval van ziekte of nood. Kring Gent werd opgericht in 1960.

 

Iedere kring biedt een forum van ontmoeting en ontspanning via allerlei activiteiten. Tot een maandelijkse activiteit behoren o.m. : een vergadering, voordracht, diaprojectie, daguitstap, verder zijn er jaarlijks een of meerdere gezamenlijke reizen, het feestmaal, het lentefeestfeest, het eindejaarsfeest enz...

Bovendien bestaan er diverse hobbyclubs, zoals een wandel- en fietsclub en een petanqueclub.

 


 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke| feedback